تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - سفیدی که حرف می زندرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


میخواهم کاغذی بردارم
بنویسم به نامِ خدا،
سلام
بعد آنقدر گریه کنم
که تمامِ کلماتم خیس شوند
بلند شوم
آویزانشان کنم رویِ بندِ رخت

زمان بگذرد
باد همه واژه ها را ببرد
من زیرِ کاغذِ خیسِ خالی را
امضا کنم
بنویسم فاطمه
بفرستم برای تو..

فاطمه
دی 92


سه شنبه 17 دی 1392 | 12:00 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin