تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - مرده ای وسطِ اتوبانرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


که هر وقت نگاهش به من می افتد
ببیند به چشمهاش
لبخند می زنم
یا از تعابیر عاشقانۀ سنگین که بگذریم
ببیند که دوستش دارم
و من از یادم برود
همین چند روزِ پیش بود که
در اتوبوبان های شلوغِ ذهنش
یک تریلی مرا زیر کرد

فاطمه
دی 92


سه شنبه 24 دی 1392 | 19:21 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin