تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - جیبرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


آنقدر در گرفتن دستهاش
و بعد در گفتنِ همین دو کلمۀ
دوستت دارم..
تامل کردم که

دست هاش را در جیبش کرد
و رفت

فاطمه
بهمن 92چهارشنبه 9 بهمن 1392 | 20:28 | فاطمه شکوری راد | نظرات

Design By : Pars Skin